طرح هر هیئت یک نمایشگاه کتاب

طرح هر هیئت یک نمایشگاه کتاب

انتشارات سدید در راستای تحقق رساندن رسالت خود در نظر دارد با در نظر گرفتن تسهیلاتی جهت برپایی نمایشگاه کتاب توسط هیآت و مجموعه های فرهنگی در ایام محرم و صفر با ویژه برنامه‌ای موسوم به هر هیات یک نمایشگاه کتاب خدمات ویژه‌ای را به این مجموعه‌ها ارائه دهد.

ادامه مطلب