معرفی کتاب شمریت حریت

شمریت و حریت

باید این دو شخصیت از کربلا یعنی شمر علیه لعنه و حر سلام الله علیه و سرگذشت زندگیشان به مثابه دو صفت و یا دو سبک زندگی و دو راه، یکی ( یخرجونهم من النور الی ظلمات ) و دیگری (فمن یکفر بالطاغوت و یومن با الله) مطالعه شود…

ادامه مطلب