سبد خرید

سبد خرید

پیشنهاد شگفت انگیز
کتاب مدیریت جهادی جلد اولکتاب مدیریت جهادی جلد اول
0 out of 5

کتاب مدیریت جهادی جلد اول

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۴۴,۰۰۰ ریال
دانش نوپای مدیریت جهادی درصدد ارائه سبکی جدید از مدیریت است که در عین برخورداری از مبانی و ویژگی‌هایی اسلامی، در عرصه بومی مدیریت نیز کارآمد باشد و بتواند الگوییبیشتر بخوانید
افزودن به سبد خرید
پیشنهاد شگفت انگیز
کتاب مدیریت جهادی جلد پنجمکتاب مدیریت جهادی جلد پنجم
0 out of 5

کتاب مدیریت جهادی جلد پنجم

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
دانش نوپای مدیریت جهادی درصدد ارائه سبکی جدید از مدیریت است که در عین برخورداری از مبانی و ویژگی‌هایی اسلامی، در عرصه بومی مدیریت نیز کارآمد باشد و بتواند الگوییبیشتر بخوانید
افزودن به سبد خرید
پیشنهاد شگفت انگیز
کتاب مدیریت جهادی جلد چهارمکتاب مدیریت جهادی جلد چهارم
0 out of 5

کتاب مدیریت جهادی جلد چهارم

۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۳۶,۰۰۰ ریال
دانش نوپای مدیریت جهادی درصدد ارائه سبکی جدید از مدیریت است که در عین برخورداری از مبانی و ویژگی‌هایی اسلامی، در عرصه بومی مدیریت نیز کارآمد باشد و بتواند الگوییبیشتر بخوانید
افزودن به سبد خرید
پیشنهاد شگفت انگیز
کتاب مدیریت جهادی جلد دومکتاب مدیریت جهادی جلد دوم
0 out of 5

کتاب مدیریت جهادی جلد دوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۲۸,۰۰۰ ریال
دانش نوپای مدیریت جهادی درصدد ارائه سبکی جدید از مدیریت است که در عین برخورداری از مبانی و ویژگی‌هایی اسلامی، در عرصه بومی مدیریت نیز کارآمد باشد و بتواند الگوییبیشتر بخوانید
افزودن به سبد خرید
پیشنهاد شگفت انگیز
کتاب مدیریت جهادی جلد سومکتاب مدیریت جهادی جلد سوم
0 out of 5

کتاب مدیریت جهادی جلد سوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
دانش نوپای مدیریت جهادی درصدد ارائه سبکی جدید از مدیریت است که در عین برخورداری از مبانی و ویژگی‌هایی اسلامی، در عرصه بومی مدیریت نیز کارآمد باشد و بتواند الگوییبیشتر بخوانید
افزودن به سبد خرید
در حال بارگذاری ...